Pamūšas skolas vēsture

Picture

 
Lietuvas pierobežā – Mūsas upes kreisajā krastā plešas Gailīšu pagasta auglīgie lauki. Kamardes pilskalns, ar izrakumiem bagātie Podiņu senkapi Mūsas krastā liecina, ka ļaudis  šeit dzīvojuši jau 9. gadsimtā. 8 km no Bauskas  uz Gailīšu pagasta zemes atrodas Pamūšas speciālā internātpamatskola.

 Pamūšas skolu uzcēla 1875.  gadā. Skolā strādāja viens pats skolotājs. Vēl 20. gs. sākumā skolā bija četras klases, bet 1928. gadā izveidoja sešgadīgo skolu. 1940. gadā skolu pārveidoja par septiņgadīgu.

Pēc kara skola īstenoja vispārējo obligāto izglītību. 

1988./89. māc. g. bija pēdējais Pamūšas skolniekiem šajā skolā, jo viņi pārcēlās uz jauno Uzvaras vidusskolu.1989. gadā 1. septembrī skolā ieradāmies mēs – bijusī Rundāles internātpalīgskola un aizsākām jaunu lappusi Pamūšas skolas vēsturē. 

Kopš 2005. gada skolas nosaukums – Pamūšas speciālā internātpamatskola. Skolā šobrīd mācās 81 bērns, kuri apgūst mācības A, B, un C līmenī.  Skolā strādā 32 skolotāji un 20 tehniskie darbinieki. Skolu vada direktore Aelita Naumane,  direktora vietniece mācību darbā ir  Inta Feldmane un direktora vietniece audzināšanas darbā ir Raisa Šeļepjonoka
 
Copyright © 2024 Pamūšas speciālā pamatskola. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect