PictureAr Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu un Bauskas novada domes līdzfinansējumu tiek realizēts projekts "Vides nometne "Dzīvo zaļi un veselīgi"" līguma Nr.1-20/131, projekta reģistrācijas Nr.1-08/196/2015, kura ietvaros  Pamūšas speciālā internātpamatskola sadarbībā ar Bauskas novada Sociālo dienestu organizē piecu dienu nometni 16 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti ( t. sk. ar īpašām vajadzībām) no 10.08.2015. līdz 14.08.2015.

 

 

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

No divpadsmit pedagogiem deviņi pedagogi ESF projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši kvalitātes kategorijas.

 

Sadarbības projekts

 Picture

No 01.01.2010. līdz 31.12.2011. gadam Pamūšas speciālā internātpamatskola ir kā sadarbības partners Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā „Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā”.

Mācību vides uzlabošana Pamūšas speciālajā internātpamatskolā

Picture

2010. gadā skolā tika realizēts Bauskas novada pašvaldības organizētais ar Eiropas Reģionālā  attīstības fonda atbalstu projekts „Drošas un pieejamas mācību vides izveidošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Bauskas novada Pamūšas speciālajā internātpamatskolā”. Šajā projektā tika veikti būvdarbi, kuros demontēja vecos gājēju celiņus, uzklāja bruģakmens segumu iebraucamajam ceļam un saimniecības pagalmam, rekonstruēja brauktuves, gājēju celiņus pie skolas ēkām, izveidoja autostāvietu. Novērsa apdraudējumu bērnu drošībai, uzstādot žogu un vārtus transportam un gājējiem. Izveidoja drošu un pieejamu mācību vide, atbilstoši mūsdienu prasībām un vienlīdzīgām iespējām izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. Izglītojamiem ir iespēja mācību stundu un audzināšanas laikā nodarboties ar sporta aktivitātēm skolas pagalmā.

 

 

Projekta ietvaros visus būvdarbus veica būvuzņēmums SIA „VIONA”

 
Copyright © 2024 Pamūšas speciālā pamatskola. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect